Diodes gaismas (LED) ķermeņi ārējam apgaismojumam.

 

Ielas apgaismojuma cilvēka dzīvē nozīmei ir teikts un rakstīts pietiekami daudz. Taču nevar neatzīmēt ārējā apgaismojuma svarīgu lomu drošības, pievilcīguma nodrošināšanā un lielas pilsētas vai nelielu apdzīvotu vietu noteikta imidža radīšanā.

Ārējo apgaismojumu nosacīti var sadalīt ielas un arhitektūras (ēku ārējais apgaismojums) apgaismojumos.

Ielas apgaismojumā tiek domāts ceļu, maģistrāļu, ielu un pagalmu, dārzu, parku un skvēru apgaismojums. Arhitektūras apgaismojumā tiek domāts ēku, pieminekļu un citu objektu apgaismojums.
Ielas apgaismojuma organizācijai izmanto speciālo apgaismošanas aprīkojumu: dažāda veida ielas gaismas ķermeņus.

„Eco Evolution” kompānijas ārējā apgaismojuma gaismas ķermeņi atšķiras ar savu daudzveidību un augsto kvalitāti, ar ko slavinās visa šīs markas produkcija.

Pēc uzstādīšanas metodes un pielietošanas sfēras ārējā apgaismojuma gaismas ķermeņi ir: griestiem, sienām, gruntam, vainagiem un zemūdens. Tāpat ārējā apgaismojuma gaismas ķermeņiem, ko visbiežāk pielieto arhitektūras apgaismošanai – var pieskaitīt prožektorus.

Ārējā apgaismojuma gaismas ķermeņiem jāatbilst sekojošām prasībām:

  • Noturība mehāniskai iedarbībai;
  • Ilgstošs ekspluatācijas laiks;
  • Drošums un augsta kvalitāte;
  • Hermētiskums un aizsargātība no putekļu un mitruma nonākšanas;
  • Atbilstība mūsdienas drošības normām un energotaupīšanai;
  • Estētika un pievilcīgs ārējais izskats.

„Eco Evolution” kompānijas ārējā apgaismojuma gaismas ķermeņiem piemīt visi šie raksturojumi un priekšrocības.
 

Diodes gaismas (LED) lampa uz cokola bāzes E40, kura neprasa visa gaismas ķermeņa maiņu

Diodes gaismas (LED) prožektors

Diodes gaismas (LED) ielas apgaismojuma lukturis

 

Copyright © 2010 SIA "Eco evolution". All rights reserved.