Saules enerģētika

Helio (saules) enerģētikas potenciālas iespējas.

Saules enerģētikas iespēju novērtēšanai aptuveni uzskata, ka saules radiācijas plūsmas blīvums ārpus atmosfēras ir 1.4 kW/m2, taču okeāna līmenī uz ekvatora pusdienā – 1 kW/m2. Saules radiācijas kopēja jauda, ko uztver mūsu planēta sastāda 1.7*1014kW. Tā ir vienreizējā jauda, kura pārsniedz maksimāli iespējamos un diez vai iegūstamos cilvēces civilizācijas vajadzības, kuras, saskaņā ar Romas kluba vērtējumu var sastādīt 3*1011kW.

Visu saules enerģija, ko mūsu planēta iegūst vienā gadā, sastāda 1018kW/st., kas ir aptuveni visu zināmu un vēl nezināmo degvielas izrakteņu 10 reizes vairāk, ieskaitot saplucināmas vielas. 30% saules radiācijas, kas nonāk uz zemes nekavējoties atstarojas kosmosā kā īsviļņu starojums, 47% absorbējas atmosfērā un planētas virsmā (sauszeme un okeāns) un pārveidojas siltumā, kas lielākoties izklīst kosmosā kā infrasarkans starojums, pārējie 23% tiek iesaistīti iztvaikošanā, konvekcijā, nokrišņos un ūdens riņķojumā dabā. Neliela daļa – 0.2% tiek plūsmu veidošanā okeānos un atmosfērā, tajā skaitā arī okeāna viļņos. No tā visa tikai 0.02% uztver zaļumu hlorofils ar to nodrošinot dzīvi mūsu planētā. Neliela daļa no to 0.2% nodrošināja izrakteņu uzkrājumus uz Zemes pirms miljona gadiem. Saules enerģija pārliecinoši iekaro noturīgās pozīcijas pasaules enerģētikā. Saules enerģētikas pievilcīgums noteikts ar virkni apstākļu:

  • Saules enerģētika ir pieejama mūsu planētas jebkurā punktā, atšķiroties pēc plūsmas blīvuma ne vairāk kā divkārt. Tāpēc tā ir pievilcīgā visām valstīm, apstiprinot tās intereses enerģētiskās neatkarības jautājumos;
  • Saules enerģija – ekoloģiski tīrs enerģijas avots, kurš ļauj izmantot to neierobežoti bez negatīvās ietekmes apkārtējai videi;
  • Saules enerģija – praktiski neizsmeļams enerģijas avots, kurš tiks pieejams arī pēc miljons gadiem.

Iepazīstoties ar saules enerģētiku jāsaprot struktūra, specifika, specializācija. Ražošanas saules jaudas iedalāma 2 virzienos: elektroenerģijas un siltuma ražošana. Abi ražošanas virzieni atkarīgi no ģenerējošo jaudu lokālās izvietošanas. Šajā ziņā paveicās tām valstīm, kuras atrodas ziemeļu pusē virs Grieķijas un dienvidu pusē no Somijas. Tieši šajos platumos saules baterijas visefektīvāk strādā elektroenerģijas ražošanai, bet saules kolektori – siltuma enerģijas ražošanai. Efektivitāte tiek skatīta komplektējošo cenas ziņā uz ražotas enerģijas kvantumu. Šķiet, ka jo tuvāk dienvidiem – jo efektīvāk. Tomēr, tā nav. Noslēpums ir tajā faktā, ka virsmai, kura saules enerģiju pārveido elektriskajā vai siltumā – ir savs darba diapazons lielākajam lietderības koeficientam. Pastāvot pārmērīgai, pārpalikuma sasilšanai – virsma zaudē savas īpašības, līdz ar ko būtiski krīt lietderības koeficients. Tātad, jo tuvāk dienvidiem, jo augstāka ir elementu sasilšanas temperatūra ar saules enerģiju, līdz ar ko, dārgāki ķīmiskie sastāvi tiek izmantoti elementu pārklājumam. Līdz ar to, ģenerējošo jaudu veidošanai ir lielāki izdevumi, tādējādi, sliktāk izskatās to ekonomiskā perspektīvā. Tāpēc saules enerģētikai nav nekā labākā kā vien saudzējošā saule ar nosacīti nelielām temperatūrām. Ar saules starojumu mēs saprotam visu saules gaismas spektru, ne tikai redzamo, tāpēc kaut apmācies laiks veicina vidējā cenu diapazona saules elementiem strādāt efektīvāk.

Saules enerģētikas tirgus analīze un prognoze rāda, ka neskatoties uz ekonomisko krīzi, nozare turpina rādīt pārliecinošo pieaugumu. 2008.gadā pasaules tirgus apjoms palielinājies uz 129% - salīdzinājumā ar 2005.gada rādītājiem. Kaut 2009.gadā tika gaidīta tirgus mērena attīstība un stagnācija – saules enerģētikas tirgus turpināja augt, pat pastāvot tā saucamajam „mērenam scenārijam”, kurš paredzēja, ka šis tirgus neiegūs būtisko atbalstu (saskaņā ar Atbalsta politikas scenāriju, daudzās valstīs tiek gaidīta tāda nozares stimulēšanas valsts mehānisma ieviešana kā tarifu atvieglojumi), tomēr fiksēts pieaugums 32%. Atbilstoši EPIA (Eiropas fotovoltaikas asociācija) prognozēm, laika periodā 2009-2013.gados ražošanas jaudas vidēji pieaugs 20-30% gadā. Savukārt, ap 2030.g., saules baterijas ražos līdz 2646TW elektroenerģijas, ar to apmierinot no 8.9% līdz 13.8% pasaules vajadzību. Tirgus gada apgrozība sasniegs €454 miljardu.

Uz šīs iespaidīgās statistikas fona būtu dīvaini atrasties malā no pasaules procesiem. Tāpēc mūsu kompānija piedāvā saviem partneriem un klientiem izstrādi, projektēšanu, uzstādīšanu, sakārtošanu un nodošanu ekspluatācijā, personāla apmācību, kā arī enerģijas ražojamo jaudu apkalpošanu: dažādi norīkojumi, neierobežots apjoms, labākie energoefektivitātes rādītāji, ko var panākt noteiktā teritorijā. Sagatavošanās un analīzē mūsu kompānija izmanto NASA datus par saules starojuma intensitāti dažādos zemes punktos, katras atsevišķas iekārtas potenciāla izskaitļošanai katrā konkrētā teritorijā. Balstoties uz iestrādās pieredzes varam droši apgalvot, ka NVS un bijuša PSRS teritorijā strādāt pie saules enerģētikas ir izdevīgi no Krimas līdz Karēlijai. Katrai teritorijai tiek veikts efektivitātes aprēķins, darba un komplektācijas algoritma atlase. Kādās vietās ir izdevīgi ražot gan siltumu, gan elektrību, citā vietā – tikai siltumu. Jebkurā gadījumā mūsu speciālisti veic detalizētu analīzi, kurš ļauj iegūt maksimālu efektivitāti no investētiem kapitālieguldījumiem.
 

 

Copyright © 2010 SIA "Eco evolution". All rights reserved.