Mazā enerģētika. Drukāt E-pasts

Mazā enerģētika kā neatkarības perspektīva.

Mazā enerģētika – enerģētiskās saimniecības segments, kurš ietver sevī mazās ģenerējošās iekārtas un mazus ģenerējošus kompleksus, tajā skaitā arī tie, kuri nav pieslēgti pie centralizētiem tīkliem un funkcionējošie uz tradicionālo degvielu pamata, kā arī uz atjaunojamo avotu pamata.

 

Mazās jaudas, plaša mēroga uzdevumi

Mazā enerģētika tradicionāli risina visas valsts enerģētiskas sistēmas stabilitātes palielināšanas un drošības uzdevumus. Kā tas tiek panākts? Pirmkārt, pateicoties papildus ģenerējošo jaudu veidošanai, enerģētiskās sistēmas efektivitātes palielināšanai reģionālajā un municipālajā līmenī, tehnoloģisko zaudējumu pazemināšanai, veicamajai ar ģenerējošo jaudu pietuvināšanu klāt pie patērētāja un transportēšanas apjomu saīsināšanu. Mazā enerģētika ļauj palielināt enerģētisko drošību, diversificēt valsts degvielas-enerģētisko bilanci pateicoties vietējo degvielas veidu izmantošanas palielināšanai. Mazās jaudas energobloku būvniecības programmas aktīvi tiek stimulētas ASV, Lielbritānijā, citās ES valstīs. Spānijā 16% elektroenerģijas tiek iegūstama mazās stacijās. Rūpnieciski attīstīto valstu pieredze rāda, ka mazās jaudas siltum- un elektrostaciju būvniecība lielo energobloku vietā ļauj kārtīgi samazināt izdevumus enerģētikas modernizācijai.

 

Šķēršļi tai ceļā

Lokālās mazās enerģētikas attīstības zemie tempi saistīti ar to, galvenā uzmanība pieejai enerģētiskām jaudām tika pie dažādu interešu grupām. Mazās enerģētikas attīstībai traucē stihiskums, korupcija, enerģētisko monopolistu interešu lobēšana. Mazā enerģētika tiek izmantota galvenokārt priekš dažu patērētāju izvairīšanos no paaugstinātiem tarifiem un tikai, ņemot vērā valsts nepieciešamības neesamību panākt īsto energoneatkarību. Mazās enerģētika attīstības galveni šķēršļi ir:

  • Darbojošos ekonomisko mehānismu un pasākumu, kuri stimulētu to attīstību – neesamība, tajā skaitā arī enerģijas pārdošanas noteikumu un mazās ģenerācijas jaudu mazumtirdzniecības tirgū vājas izstrādes;
  •  Latvijas elektroenerģētikas struktūru un siltuma ražošanas slikta pielāgošanas spēja izvērst mazo enerģētisko iekārtu piedalīšanos tajās.
  •  Mazās ģenerācijas tarifu atbalsta mehānismu neesamība (vai to bloķēšana) namu apsaimniekošanas sfērā, kā rezultātā – mazās ģenerācijas pasūtītāja, kā namu apsaimniekotāju – neesamība;
  •  Grūtības pievienot ģenerējošas iekārtas vienotam tīklam;
  • Grūtības iegūt kvotas mazām enerģētiskām iekārtām enerģijas pārdošanai.
     

Mazās enerģētikas attīstībai ietekmējošs faktors ir arī kur un pēc kādiem noteikumiem mazās enerģētikas īpašnieks pārdos savu preci. Salīdzinājumā ar lielo ģenerāciju, šobrīd mēs saskaramies ar mazo ģenerējošo objektu diskrimināciju. Ja pasūtītājam nav stimula kardināli mainīt situāciju, valstij jāveido papildus stimulus, kuri veicinātu mazās enerģētikas attīstību Latvijā.


Neskatoties uz šīm grūtībām, kā arī uz tiešā pretdarbībām, mūsu kompānija, ieviešot tirgū savas sistēmas, palīdz saviem klientiem drošāk skatīties rītdienā, mierīgi uztvert kārtējo tarifu celšanu uz energonesējiem, just savu piedalīšanos planētas ekoloģiskās sistēmas taupīšanas pasākumos. Bez tam, saviem klientiem mūsu kompānijas aktīvi risina dažādu avotu izmantošanas līdzfinansēšanas jautājumus. Mūsu kompānijas klienti var iegūt kredītu mūsu sistēmu iegādāšanai vienā no Latvijas lielākajām bankām. Mūsu firmas speciālisti palīdzēs nokārtot Eiropas līdzfinansēšanu CO2 izplūdes samazināšanas pasākumiem.
 

 

Copyright © 2010 SIA "Eco evolution". All rights reserved.