Rekuperācija
Rekuperācija (no latīņu val. recuperatio – „atpakaļējā atgūšana”) – daļējā materiālu vai enerģijas atgūšana atkārtotai izmantošanai tajā pašā tehnoloģiskajā procesā.
Viena no rekuperatoru pielietošanas priekšrocībām ir energotaupīšana, kā rezultātā tiek samazināti (brīžiem pat būtiski) energoizdevumi. Neskatoties uz pirmatnējo ieguldījumu nepieciešamību, rekuperatoru izmantošana tiek atmaksāta diezgan ātri.

Piemēram, pieņemot pamatā pareizo telpu organizāciju cilvēka atrašanai tajās, mēs noteikti iedomājamies ventilācijas esamību. Cilvēkam ir nepieciešama svaiga gaisa nonākšana un pārstrādāta gaisa izvade. Telpās, kuras paredzētās cilvēkam, gaisa temperatūra atšķiras no gaisa temperatūrās ārpusē. Šī starpība var prasīt nonākušā gaisa gan sildīšanu, gan atsvaidzināšanu. Pie tam, izvadāma gaisa temperatūrai vienmēr ir siltuma uzkrājums, kas iegūts telpā. Un mūsu uzdevums ir atgūt šo siltumu atkārtotai izmantošanai, tāpat kā nonākušu vēsumu no ārpuses – svaiga gaisa sagatavošanai nonākt telpā.

Tātad, kas ir siltuma rekuperācija? Siltuma rekuperācija ir (siltuma atgūšana) – siltuma apmaiņas process, kurā siltums tiek izņemts no izvadāma gaisa un tiek nodots svaigam nonākušam gaisam. Rekuperācija tiek īstenota ar speciāliem nosūcējiem un kondicionētājiem, kuros ir rekuperācijas siltumapmaiņas aprīkojums. Rekuperācijas siltumapmaiņas aprīkojumā notiek tādā veidā, ka izvadāmais un svaigs gaiss pilnībā tika nošķirti, lai nepieļautu sajaukšanu.

Telpu atdzesēšanas gadījumā rekuperācija tiek īstenota tāpat – siltumapmaiņas aprīkojumu var izmantot arī vēsuma rekuperācijai. Šajā gadījumā nonākušam gaisa tiek nodots vēsums no izvadāma gaisa.
Mūsu kompānija, sadarbībā ar vadošiem ventilācijas, siltuma aprīkojuma ražotājiem piedāvā savus risinājumus enerģijas taupīšanai pateicoties rekuperācijas ieviešanai gan gaisa sistēmās, gan hidrauliskajās.
 

 

Copyright © 2010 SIA "Eco evolution". All rights reserved.